Lök och knölväxter

(Text & bild Marie Stille)

Det är lökväxterna som ger trädgården färg på våren och det finns väl ingen svensk trädgård som helt saknar vårblommande lökväxter. Krokus, tulpaner, påsk- och pingstliljor men även blåstjärnor, snödroppar och olika sippor hör till våra mest älskade trädgårdsväxter. Mångformigheten bland lökväxterna är mycket stor och även om våren är den vanligaste blomningstiden så finns det också många sommar- och höstblommande former att välja bland.

Majoriteten av lökväxterna som odlas hos oss i Sverige har sitt ursprung i Medelhavsområdet och artrikedomen är särskilt stor i Grekland och Turkiet men det finns även många arter som kommer från Iran och Kina. Många lökväxter har sin naturliga utbredning i bergsområden eller på öppna gräsmarker där det är fuktigt på våren, torrt och varmt på sommaren och i en del fall rikligt med snö på vintern. Hit hör t ex växter som tulpaner och krokus som har sin vegetationsperiod på våren och sedan vissnar ner och har en viloperiod under sommaren. I Sverige har vi ett klimat där sommaren ofta är blöt, vilket kan vara ett problem för de lökväxter som vill ha det riktigt torrt under denna period. Det är därför viktigt att jorden där lökarna planteras är väldränerad och i de fall där växten kommer från områden med mycket torra somrar är det bästa att lyfta lökarna ur jorden när bladen vissnat ner och förvara dem mörkt, svalt och torrt till hösten då de planteras ut igen.

Det finns även lökväxter som hör hemma i skogs- och lundmiljö och dessa vissnar inte ner på grund av att det är torrt utan därför att ljuset som når marken när träden slagit ut är för svagt för att växten ska kunna fortsätta vara aktiv. Dessa växter vill inte torka ut på sommaren utan mår bäst av att stå kvar i jorden under hela året. Hit hör t.ex. snödroppar, hundtandsliljor och treblad.

Det är inte alla växter som vi vardagligt brukar kalla lökväxter som har en egentlig lök utan flera har rotknölar, stamknölar eller rhizomer. En egentlig lök är uppbyggd av lökfjäll eller lökblad som sitter tätt ordnade på en kort lökstam från vilken också rötterna utgår. Skott och nya sidolökar blidas också från lökstammen. En rhizom är en rotlik stjälk som löper horisontellt under eller på markytan och som är försedd med knoppar eller skott och adventivrötter. Rotknöl kallas en underjordisk, svullen stjälk som är solid och inte uppbyggd av lökblad.

 

Lökpresentation: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

© BlueSage

Om knappraden till vänster saknas - klicka här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anemone coronaria 'Mr Fokker'

 

Scilla litardieri