Treblad, Trillium (Liliaceae)

Det finns ungefär 30 Trillium-arter i världen och majoriteten kommer från Nordamerika medan några få har sitt ursprung i nordöstra Asien och västra Himalaya. Trebladen är skogsväxter som trivs på skuggiga platser i djup, mullrik, fuktig men väldränerad jord som är sur eller neutral. En del arter är mer toleranta än andra och klarar att växa i svagt alkalisk jord medan andra kräver sur jord för att klara sig. Trebladen tar vanligen lite tid på sig att etablera sig i rabatten och de bör få stå orörda för att kunna bilda ett ordentligt bestånd.

Trebladen har tre lansettlika, ovala eller elliptiska blad som sitter i toppen av en kort upprätt stjälk. Bladen är ofta försedda med marmoreringar i silver eller rödbrunt. Blommorna har tre gröna, bladlika, yttre kronblad och tre inre som är vita, gula eller rödbruna. Blomman bärs antingen upp av en kort stjälk eller så är den helt stjälklös och vilar direkt mot bladen. Trebladen har långsträckta rhizomer som planteras 10 cm djupt under augusti – september. Eftersom rhizomerna inte tycker om att torka så ska de planteras så fort som möjligt efter det att de köpts in. Krukodlade exemplar är naturligtvis inte lika känsliga utan kan stå kvar i krukan någon tid så länge jorden bara hålls fuktig.

Trillium catesbaei är en art som inte alls tycker om att torka ut på våren men som tål något torrare förhållanden under sommaren. Jorden ska vara sval, fuktig men väldränerad, innehålla lövkompost eller förmultnade barr och vara neutral eller sur.

Gult treblad, Trillium luteum, trivs i neutral jord som helst ska innehålla en aning kalk.

Stort treblad, Trillium grandiflorum, är en av mest lättodlade och härdiga arterna och den är också ganska soltålig. Den trivs i mullrik, neutral jord, gärna med en aning kalk.

Vitt jättetreblad, Trillium albidum, vill gärna också ha en aning kalk i jorden som annars ska vara neutral. Arten måste växa skuggigt.

Purpurtreblad, Trillium erectum, trivs i neutral till sur jord och mår särskilt bra i stenig eller grusig jord, d.v.s. där dräneringen är god. Halvskuggiga lägen passar denna art bäst.

 

Tulpaner, Tulipa, (Liliaceae)

Det finns ungefär 100 arter tulpaner i världen och de hör alla hemma i områden som har torra, varma somrar och fuktiga vårar och höstar. De växer både i låglänta områden och i berg och släktet finns representerat i Europa, Asien och Mellanöstern men är allra talrikast i Centralasien. Tulpanerna är välkända och omtyckta växter som förmodligen inte behöver någon närmare presentation men det finns några saker som kanske inte är lika allmänt kända och som ibland gör att blomprakten i rabatten blir mindre än vad man kanske förväntat sig.

Tulpanernas lökar består av några få sammanvuxna fjäll som omges av ett tunt papperslikt hölje, en s.k. tunika, och varje sådan lök blommar bara en gång.  Efter blomningen bildas antingen en eller flera nya lökar mellan den gamla lökens fjäll och det är den största av dessa som förhoppningsvis kommer att blomma nästa år. För att få fram en lök som är stor nog för att orka bomma måste man se till att så mycket energi som möjligt går till de nya lökarna. Alla vissna blommor måste därför knipas av så att växten inte lägger energi på att bilda frön. Rena tulpanarter är inte lika känsliga eftersom de ofta är mindre och inte kräver lika mycket näring och därför klarar att bilda både frön och nya lökar som är stora nog att blomma. Det är också viktigt att bladen får stå kvar till dess de har vissnar ner helt och att man tillför långtidsverkande näring till jorden.

Många tulpaner mår allra bäst om lökarna lyfts upp ur jorden när bladen vissnat ner och sedan förvaras på en torr och luftig plats under sommaren. Lökarna läggs sedan ner i jorden igen under september – oktober på ett djup av 10 – 15 cm samtidigt som man myllar ner lite benmjöl eller lökgödsel i jorden. Tulpanlökar kan lätt ruttna bort under våra regniga somrar och det därför viktigt att dräneringen i jorden är god. Det är inte alla tulpaner som far illa av att ligga kvar i jorden under några år och sorter som hör till grupperna Gregerii- och Kaufmanniana-tulpaner samt flera av art-tulpanerna hör till dem som klarar sig bäst. Vissa tulpaner bildar många sidolökar och dessa måste lyftas varje år och glesas ut annars blir blomningen sämre.

Spindeltulpan, Tulipa acuminata, hör till de så kallade neotulpanerna som är mycket gamla kulturformer som odlats under många hundra år och som först beskrevs som arter när de hittades förvildade. Detta är en tulpan med mycket säreget utseende med tunna smala kalkblad i gult och rött. De tunna kalkbladen vrider sig i spetsen efterhand som kalken åldras.

Bokharatulpan, Tulipa linifolia, är en lågvuxen tulpan med smala grågröna blad och de lysande röda blomkalkarna med svart basalfäck öppnar sig stjärnlikt. Lökarna måste planteras djupt.

Guldtulpan, Tulipa marjolettii, är en neotulpan som påminner mycket om en modern, enkel tulpan men som är mycket mindre och gracilare. Påträffas förvildad i Frankrike och introducerades som trädgårdsväxt i Europa 1894. Blomkalken är ljusgul med röda schatteringar.

Dvärgtulpan, Tulipa turkestanica, är charmig liten tulpan med små elfen-bensvita blommor som breder ut sina kalkblad helt så att de bildar små stjärnor som var och en pryds av en lysande orangegul basalfläck. Varje blomstängel kan bära fyra till sex blommor. Blommans tre yttre kalkblad har purpurgrå schatteringar på baksidan medan de tre inre, som är dubbelt så breda, är försedda med en tunn grön rand.

Smyrnatulpan Tulipa whittallii, är en mycket vacker tulpan med fint formade kalkblad i ljust guldbrunt som härstammar från östra Medelhavs-området där den förekommer särskilt rikligt i västra Turkiet. Många anser att smyrnatulpanen egentligen är en varietet av den grekiska tulpanen, Tulipa orphanidea, och därför bör heta  Tulipa orphanidea ’Whittallii’. Tulpanarterna som beskrivits här är alla relativt lättodlade rabattväxter men de vill ha väldränerad jord och mår bra av att lyftas upp och förvaras torrt under sommaren.

 

Lökpresentation: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

© BlueSage

Om knappraden till vänster saknas - klicka här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyacinthus 'Multiflora White'

 

 

Puschkinia libanotica 'Alba'

 

 

Narcissus 'White Lion'

 

 

Cyclamen hederifolium

 

 

 

 

Narcissus 'Professor Einstein'

 

 

Fritillaria stenathera