Blåstjärnor, Scilla Hyacinthaceae

 

Blåstjärnorna är ett stort släkte lökväxter med cirka 90 arter som påträffas på subalpina ängar, steniga sluttningar, i lundskogar och längs stränder i Europa, Sydafrika och Asien. Blåstjärnorna har klocklika, skålformade eller stjärnlika blommor som antingen är blå, rosa eller vita och som sitter i upprätta eller nickande klasar. Blommornas kalkblad är inte sammanvuxna och ståndarna sitter fria. Flertalet arter blommar på våren men det finns även sommar- och höstblommande arter i gruppen. Bladen är linjära och 2 – 4 till antalet. Blåstjärnorna kan ibland förväxlas med vårstjärnorna, Chionodoxa, men de senare har blommor där basen av kalkbladen är sammanvuxna och ståndarna sitter rörliktsamlande kring stiftet.Blåstjärnorna trivs i de flesta väldränerad jordar på en solig eller halvskuggig plats i trädgården. Blåstjärnorna kan efterhand bilda stora täta bestånd och passar därför bra att plantera under lövfällandeträd och buskar där de kan bilda lysande blå mattor tidigt på våren. Blåstärnornas lökar planteras 8 – 10 cm djupt och med ungefär lika stort mellanrum.

Persisk blåstärna, Scilla mischschenkoana (syn. S. thunbergiana), växer vild i Georgien, Armenien, Azerbajdzjan och Iran. Arten har mycket ljust blå blommor som är försedda med ett mörkare blå streck på kalkbladen.

 

Dahlior, Dahlia (Asteraceae)

 

Det finns omkring 30 vilda dahlia-arteroch dessa kommer från bergsområden i Mexiko och Centralamerika. De vilda arterna odlas sällan och de dahlior vi odlar i våra trädgårdar är främst hybrider som finns i en mängd storlekar och färger och som delas in i grupper efter blommornas form. Gemensamt för alla är att de har köttiga rotknölar som inte alls tål frost. Växterna måste därför lyftas upp ur jorden på hösten och förvars torrt, svalt och frostfritt över vintern. Dahliorna tar lång tid på sig för att utvecklas och det kan därför vara bra att förkultivera dem i krukor redan under mars – april och sedan plantera ut dem på friland maj - juni när risken för frost är över. Om dahliona förkultiveras innomhus är det viktigt att krukorna placeras ljust annars finns det risk för att de unga skotten blir långa och veka. Temperaturen ska inte heller vara för hög eftersom växterna då gärna skjuter i höjden allt för snabbt. De unga skotten är mycket frostkänsliga och skulle det frysa när växterna planterats ut måste de skyddas med en uppochnervänd papplåda eller liknande. Dahlior trivs i näringsrik, fuktighetshållande men väldränerad jord. Även om växterna tycker om näring så ska de inte gödslas med för mycket kvävegödsel eftersom detta ger mycket blad och lite blommor. Knölarna ska planteras grunt och inte täckas med mer än några cm jord och har du förkultiverat växterna i kruka planterar du dem så rotknölarna precis täcks och de unga skotten kommer ovan jord.

 

”Hjärtan”, Dicentra (Papaveracea)

 

Sjömanshjärtat Dicentra cucullaria, tillhör ett släkte med ungefär 20 huvudsakligen skogslevande arter från Asien och Nordamerika. Många av arterna har köttiga pålrötter medan andra har tunna rhizomeroch några är försedda med rotknölar. Gemensamt för gruppen är bland annat de mer eller mindre hjärtlika blommorna och det finflikigabladverket.Sjömanshjärtat är en liten art från östra Nordamerika med sammansatta rotknölar som består av små, vita, ovala knölar som lätt faller isär. Det blågröna bladverket är finflikigt och blommorna små och vita med gul spets. Växten vissnar ner efter blomningen. Arten anses trivas bäst i mullrik, väldränerad jord som innehåller grus, men i vår trädgård växer den i lerjord som blandats upp med rikligt med kompostjord under ett äppleträd och det har gått bra i många år. På hösten toppdressar vi med kompost.

 

 

Lökpresentation: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

© BlueSage

Om knappraden till vänster saknas - klicka här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erythronium dens-canis 'Charmer'

 

Anemone nemorosa 'Green Fingers'

 

Galanthus nivalis 'Flore Pleno'

 

 

Chinodoxa luciliae