Iris, Iris (Iridaceae)

 

Irisarna utgör ett stort släkte med 200 – 300 arter som antingen är rhizombärande eller knölbildande och som påträffas i mycket olika miljöer. Många av våra mest älskade trädgårdsväxter hör till gruppen och hit hör lättodlade växter som trädgårdsiris, Iris germanica hybrider, och strandiris, Iris sibirica. Många av de knölbildande irisarna kommer från områden med torra, varma somrar och flera av dessa är mer krävande i odling och måste planteras i mycket väldränerad jord så att det aldrig står kvar vatten kring knölarna på sommaren. Till denna grupp hör många av de allra tidigaste vårblommande arterna som exempelvis snöiris, Iris histrioides, vår- och regnbågsiris, Iris reticulata, och vintergäcksiris, Iris danfordiae. En del behandlar dessa irisar som ettåriga växter och planterar nya varje höst för att vara säkra på att få blommande lökar varje år. Andra rekommenderar att lökarna planteras djupt, 20 cm eller mer, för att de inte ska dela sig i flera mindre lökar efter första årets blomning. Om löken delar sig blommar den vanligen inte påföljande vår.

Trädgårdsiris, Iris germanica, planteras så att rhizomerna ligger delvis ovan jord. Planteras irisarna i grupper vänds plantorna så att de solfjäderlikt arrangerade bladen hamnar utåt och rhizomerna inåt så att gruppen bildar ett enhetligt bestånd. Trädgårdsirisar blommar rikligare om de delas vart tredje till vart femte år. Jorden måste vara lätt och väldränerad och etablerad exemplar tål torka mycket bra. Nyplanterade växter måste däremot vattnas för att rötterna ska utvecklas ordentligt.

Strandiris, Iris sibirica, har smala jordstammar och ska planteras på samma sätt som andra perenner, d.v.s. jordstammar och rötter ska täckas helt av jord. Strandirisen trivs generellt i jord som är fuktigare än den där trädgårdsirisen växer, men den klarar även något torrare förhållande. Har du fuktig, lerhaltig jord i trädgården trivs strandirisarna särskilt bra.

Glansiris, Iris. laevigata, vår inhemska svärdslilja, I. pseudoacorus, japansk iris, Iris ensata, koppariris, Iris fulva och brokiris, Iris versicolor, trivs i ordentligt fuktig jord eller i kanten av eller i den grunda delen av dammen. Svärdsliljan klarar även att planteras på något djupare vatten.

 

Lökpresentation: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

© BlueSage

Om knappraden till vänster saknas - klicka här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulipa 'White Triumphator'

 

 

Iris 'Katharine Hodgkin'

 

 

 Lilium maklinae