Krasse, Tropaeolum (Tropaeolaceae)

 

Tropaeolum är ett släkte med drygt 80 ett- eller fleråriga växtarter, många klättrande. De flesta kommer från svala, fuktiga bergs-områden i Central- och Sydamerika. Några av arterna är försedda med rotknölar och dessa trivs i fuktig men väldränerad och inte för näringsrik jord på en solig, vindskyddad plats i trädgården under sommaren.Knölkrasse, Tropaeolum tuberosum ’Ken Aslet’ är en klättrande, knölbildande växt med blågröna blad med tre till fem lober och rörformade blommor med röda foderblad, orange kronblad och lång rödaktig sporre. Knölkrassen är inte härdig på våra breddgrader och måste därför flyttas in på en sval, frostfri plats under vintern.

Krinum/Hakliljor, Crinum (Amaryllidaceae)

 

Det finns mer än hundra krinum-arter i världen och de har sitt ursprung i Syd- och Centralafrika samt i Asien där de växer i kanten av bäckar och andra vattendrag. De flesta är inte härdiga hos oss utan måste förvaras frostfritt under vintern. Växterna blir ofta mycket stora och bildar omfångsrika tuvor och det är främst för de vackra liljelika blommornas skull som växten odlas. Lökarna är mycket stora, ofta flasklika i formen, och ska planteras så att hälften av löken står ovan jord. Om växterna planteras på friland måste jorden vara djup, näringsrik, innehålla mycket mull samt vara väldränerad. Växer löken i kruka måste den naturligtvis också planteras i näringsrik jord av hög kvalitet och dessutom gödselvattnas flera gånger under sommaren eller så tillför man långtidsverkande gödningsmedel i samband med planteringen. Krinum vill ha rikligt med vatten under växtsäsongen och mycket sparsamt under vintern.

Kalljordskrinum, Crinum x powelli, är en korsning mellan strim-krinum, Crinum bulbispermum, och fönsterkrinum, Crinum moorei, och kan odlas på friland i mycket gynnsamma lägen i södra Sverige, t.ex. intill en varm vägg. I övriga delar av landet passar den bäst i en stor kruka. De breda bladen blir ca 50 cm långa och böjer sig i toppen och de trumpetlika blommorna är rosa med en mörkare strimma längs mitten av kronbladen. Det finns även en vitblommande form, Crinum powelli ’Album’. Kalljordskrinumen blommar i juli - augusti.

 

Krokus, Crocus (Iridaceae)

 

Välkänt, vår- och höstblommande släkte med ungefär 80 arter som kommer från mycket varierande biotoper och kan påträffas i såväl skogs- och buskmiljö som i öppna gräsområden. De förekommer både i låglänta områden och i subalpina miljöer i Syd- och Centraleuropa, Nordafrika samt i delar av Asien. Mängden hybrider och trädgårdsformer i gruppen är mycket stor och dessa, i likhet med många av arterna och deras namnsorter, går mycket bra att odla i stora delar av vårt land. Krokus kan växa i de flesta jordtyper så länge jorden är väldränerad och har man en trädgård med kuperad terräng så är man extra lyckligt lottad eftersom man då kan odla krokus på sluttningar där avrinningen är särskilt god. En del mycket små arter eller arter från högt belägna områden passar bäst att odla i kruka i ett kallt växthus med god ventilation.

Många botaniska krokusar, till vilka arterna och deras varieteter hör, passar särskilt bra att planteras under lövfällande buskar och träd eller på öppna gräsytor där de kan få sprida sig ostört och bilda stora bestånd.

Vårblommande krokus planteras i september - oktober medan höstblommande former planteras i juni - juli. Rotknölarna planteras på ett djup av 6 - 10cm och med ungefär lika stort avstånd mellan knölarna.

 

Lökpresentation: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

© BlueSage

Om knappraden till vänster saknas - klicka här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tulipa 'Ivory Floradale'

 

 

 Colchicum autumnale 'Alboplenum'

 

 

 Corydalis solida 'White Knight'

 

 

Crocus