Liljor, Lilium (Liliaceae)

 

Det finns ungefär 100 vilda liljearter i världen och dessutom ett otroligt stort antal trädgårdshybrider som delas in i en mängd olika grupper. De flesta liljearterna kommer från ljusa skogsområden eller buskmarker i Europa, i Asien söderut till Filipinerna samt i Nordamerika. Löken är uppbyggd av köttiga, överlappande fjäll, men det finns också några arter som har rhizomlika lökar. Nedre delen av stjälken bildar också rötter hos flera av arterna. De mest toleranta och lättodlade av liljorna är förmodligen de asiatiska trädgårdshybriderna men även flera av artliljorna och deras namnsorter är trevliga och relativt lättodlade trädgårdsväxter. Liljestjälken är ogrenad och försedd med lansettlika eller elliptiska blad. Blommorna sitter ensamma eller flera tillsammans i grupper i toppen av blomstjälken och kan vara skålformade, klockformade, trumpetlika eller turbanlika. Många doftar mycket starkt och några doftar mindre angenämt medan andra helt saknar doft.

De flesta liljor trivs med att ha svalt och skuggigt kring löken och nedre delen av stjälken och ljus och sol på blommorna. Det är därför bra att plantera dem tillsammans med lägre perenner eller låga buskar och för liljor som trivs i sur jord är låga rhododendron utmärkta samplanteringsväxter. Alla liljor måste planteras i lucker, väldränerad jord och klarar sig inte i vattensjuk, tung jord. Liljor trivs inte heller i djup skugga men det finns en del arter som trivs i ljusa lundmiljöer eller på platser i vandrande skugga. Många höga sorter behöver planteringsstöd och bör också planteras på platser som är skyddade från stark blåst för att inte blåsa sönder. Många liljor passar bra att odla i krukor, särskilt låga sorter, och de trivs särskilt bra i djupa lerkrukor. Liljor är ofta mycket bra snittblommor men många har så kraftig doft att det ibland kan bli påfrestande i ett trångt rum. Använder du liljor som snittblommor är det viktigt att du inte klipper av blomstjälken ända nere vid marken utan lämnar så mycket kvar att det finns tillräckligt med blad som kan fortsätta förse löken med energi för nästa års blomning.

Liljelökar kan antingen planteras på våren eller på hösten och vilket som är bäst råder det delade meningar om. Vilket man än föredrar så är det viktigt att lökarna inte torkar innan de planteras och de bör därför komma i jorden så snart som möjligt efter det att de köpts in. Går det inte att plantera dem i rabatten direkt är det bättre att plantera dem i krukor som hålls fuktiga och förvaras svalt och ljust till dess det går att plantera ut än att låta dem ligga i och torka under längre tid i ett varmt boningsrum. Eftersom liljor tycker om lucker jord är det bra att bearbeta och förbättra jorden innan planteringen. För arter och sorter som trivs i sur jord är det bra att blanda ner torvmull och lövkompost. Även välbrunnen stallgödsel är bra och stallgödsel passar också för de arter som föredrar alkalisk eller neutral jord. Behöver dräneringen förbättras kan du blanda ner grovkornigt material som grus i jorden. Lökarna, som varierar mycket i storlek mellan olika arter och hybrider, ska planteras 2 – 3 gånger djupare än sin egen höjd och med ett avstånd som är 3 gånger längre än lökens bredd. Madonnaliljan, Lilium candidum, och Lilium x testaceum ska däremot planteras så att lökspetsen bara precis täcks av jord. Dessa växter trivs också i torrare jord än övriga liljor. Planteras lökarna i krukor använder du fuktighetshållande jord av hög kvalitet, vattnar och tillför kaliumrik gödsel regelbundet under växtsäsongen.

 

Liljor som måste växa i sur jord:

Gullbandslilja, Lilium auratum och dess namnsorter

Pricklilja, Lilium leichlinii

Skär trumpetlilja,Lilium rubellum

Praktlilja, Lilium speciosum

Lilium wallichianum

 

Liljor som trivs alkalisk jord

 

Laklilja, Lilium amabile

Kantonlilja, Lilium brownii

Brandlilja, Lilium bulbiferum var. croceum

Madonnalilja, Lilium candidum

Orangelilja, Lilium henryi

Korall-lilja, Lilium pumilum

Pyreneisk lilja, Lilium pyrenaicum

Kungslilja, Lilium regale

 

Liljor som trivs i ljusa lundmiljöer (woodlands)

 

Pyreneisk lilja, Lilium pyrenaicum

Tigerlilja, Lilium lancifolium

Panterlilja, Lilium pardalinum

 

Lökpresentation: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

© BlueSage

Om knappraden till vänster saknas - klicka här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulipa 'Cardinal Mindszenty'

 

 

Crocus

 

 

Dahlia 'Bambino'

 

 

Dicentra canadensis

 

 

Cyclamen coum 'Album'

 

 

Tulipa turkestanica