Liljekonvalj, Convallaria (Convallariaceae)

Liljekonvaljerna är ett litet släkte med bara tre arter från skogs-områden och bergsängar på norra halvklotet. I Sverige finns bara en art, Convallaria majalis, som växer vild i hela landet utom i fjälltrakterna, och den behöver förmodligen inte någon närmare presentation. Liljekonvaljerna har krypande jordstammar och breda, lansettlika eller ovala blad som är försedda med skaft. Blommorna sitter samlade i ensidiga knippen och de klocklika, vanligen vita, blomkalkarna doftar kraftigt. På hösten bildas vackra rödorange bär. Alla delarna av växten är giftiga.

Liljekonvaljer trivs bäst i mullrik, väldränerad jord på en halvskuggig plats i trädgården. Jordstammarna planteras vanligen under hösten på ett djup av ca 5cm och med ungefär lika långt avstånd. Krukodlade exemplar kan planteras under i stort sett hela växtsäsongen. När liljekonvaljen trivs kan den bilda mycket stora bestånd och det är därför bäst att plantera den där den kan breda ut sig utan att kväva mindre konkurrenskraftiga växter.

 

Lök, Allium (Alliaceae)

Lökarna är ett mycket stort släkte med närmare 700 arter sprida över världens tempererade områden och 8  arter växer vilda i Sverige. De flesta kommer från torra områden eller från bergstrakter och det finns både vår- och sommarblommande arter men även en del som blommar på hösten. Lökarna har smala, jämnbreda platta eller trinda blad som är försedda med bladslida och som antingen kan vara skaftade eller oskaftade. Blommorna är stjärnlika och sitter samlade i blomställningar som ofta är bollformade men ibland bara består av några få blommor eller är samlade i hängande grupper. Blom-knopparna är omgivna av ett eller två hinnlika hölsterblad och ibland sitter det groddknoppar eller bulbiller mellan blommorna i blomställningen. De flesta arterna är egentliga lökväxter men det finns även rhizombildande perenner i gruppen

Lökarna trivs bäst på en solig eller halvskuggig plats i trädgården, gärna i näringsrik sandblandad och väldränerad jord. Planterings-djupet varierar eftersom storleken på lökarna hos olika arter är mycket variabel, men en bra regel är att plantera dem 3 – 4 gånger djupare än vad löken är hög. Bästa planteringstiden är under september.

 

Nunneörter, Corydalis (Papaveraceae)

Nunneörterna är ett stort släkte växter med närmare 300 arter och gruppen innehåller arter försedda med rotknölar eller rhizomer men även sådana som har köttiga rötter. Flera av arterna som hör till den senare gruppen är ett- eller tvååriga. Nunneörterna påträffas i många olika habitat, framförallt i tempererade områden på norra halvklotet.

Nunneörterna har sammansatta blad som sitter motsatta eller alternerande längs stjälkarna och småbladen är ofta finflikiga, vilket ger växterna ett gracilt utseende. Blommorna är rörlika i formen, ofta försedda med en sporre, och sitter samlade i toppställda klasar. Många arter vissnar ner efter blomningen. Eftersom nunneörterna är ett mångformigt släkte så varierar odlingskraven mellan olika arter inom gruppen.

Stor nunneört, Corydalis solida, har rundade, solida rotknölar och rödvioletta sporrförsedda blommor omgivna av flikiga stödblad. Arten växer vild i norra Europa, även i Sverige, samt i Asien och det finns många olika namnsorter av växten. Stor nunneört är en skogs- eller lundväxt och trivs bäst i mullrik, fuktig men väldränerad jord.

Skånsk nunneört/hålnunneört, Corydalis cava, har en avlång rotknöl som är ihålig. Bladen är finflikiga och ganska stora och blommorna som sitter i toppställda blomställningar är violetta eller vita och omgivna av hela, ovala stödblad. Den skånska nunneörten är, liksom stor nunneört, en lundlevande art som trivs i fuktig, mullrik väldränerad jord. Arten växer vild i Europa och förekommer även i södra Sverige.

Blå nunneört, Corydalis cashmeriana, kommer från Himalaya och har lysande blå blommor. De långsmala rotknölarna sitter samlade i grupper och de sammansatta, klargröna bladen har ovala, finflikiga småblad. Den blå nunneörten hör till en av de mer ”kinkiga” arterna i gruppen och trivs bäst i fuktig, men väldränerad, mullrik och svagt sur jord.

Nunneört, Corydalis elata, är en mycket vacker blåblommande nunneört införd till Europa av Washfield Nursery i England. Arten har ett friskt grönt bladverk som inte vissnar ner efter blomningen och påminner en del om pandanunneörten men är större, mer upprätt och verkar dessutom vara mer långlivad, åtminstone här hos oss.

Sibirisk nunneört, Corydalis nobilis, är en rhizombildande art som infördes av Linné i tron att det var ett löjtnantshjärta och som fortfarande påträffas förvildad på en del platser kring Uppsala.

 

Lökpresentation: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

© BlueSage

Om knappraden till vänster saknas - klicka här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eucomis autumnale

 

 

 Lilium

 

 

 Allium neapolitanum

 

 

 Iris 'Madam Cherux'

 

 

Lilium 'Bright Star'