Påskliljor och pingstliljor, Narcissus (Amaryllidaceae)

 

Narcisserna är ett släkte med ungefär 50 arter lökväxter och ett mycket stort antal hybrider och trädgårdsformer som delas upp i olika grupper. Arterna påträffas i vitt skilda habitat i Europa och Nordafrika och är särskilt väl representerade på Iberiska halvön. Många växer på platser som är fuktiga eller som översvämmas på våren och som sedan torkar ut under sommaren. De flesta är härdiga men några arter är känsliga och måste därför odlas i upphöjda bäddar eller i krukor i ett svalt, välventilerat växthus.

Narcissernas blommor har stjärnlikt utbredda kalkblad med en mindre rör- eller skålformad bikrona i mitten. Blommorna bärs upp på kraftiga, bladlösa stjälkar, antingen ensamma eller i grupper. Bladen är grågröna och linjära. De flesta narcisser har stora lökar som bildar sidolökar och då brukar kallas dubbelnäsor. Lökarna planteras 15 – 20 cm djupt i näringsrik, fuktig men väldränerad jord under september – oktober. Lökarna mår bra av att lyftas och delas vart tredje till vart femte år. Även om de flesta narcisser blommar regelbundet varje år är det viktigt att lökarna får näringstillskott i form av benmjöl eller lökgödsel efter blomningen eller på hösten. Vissna blommor ska också avlägsnas för att växten inte ska lägga energi på att bilda frön och bladen ska vissna ner helt innan de tas bort.

 

Sippor eller anemoner, Anemone (Ranunculaceae)

Sipporna är ett stort släkte med ungefär 120 arter av främst perenna örter, men flera arter har jordstammar eller rotknölar. De flesta arterna hör hemma i tempererade områden på norra halvklotet men det finns även några i Sydamerika och Sydafrika. Sippor påträffas i vitt skilda habitat och har därför mycket olika odlingskrav. Blommorna hos sipporna är skålformade och sitter antingen ensamma eller samlade i grupper i toppen av blomstjälken. Bladen är oftast mer eller mindre flikiga och de flesta arterna har både basalblad och blad längs stjälkarna.

Balkansippa, Anemone blanda, är en art som hör hemma i sydöstra Europa och i Turkiet och finns i flera olika namnsorter som varierar i färg från kritvitt till blått och rödviolett. Arten har knubbiga rotknölar, blommorna, som är ganska stora, sitter ensamma på tunna stjälkar och de gröna bladen är finflikiga. Balkansippan trivs bäst i väldränerad mullrik eller sandblandad jord på en halvskuggig eller solig plats i trädgården.

Gulsippa, Anemone ranunculoides, en av våra inhemska sippor med smörgula, skålformade blommor, finflikiga blad och långsträckta jordstammar. Trivs liksom vitsippan i mullrik, fuktig men väldränerad jord på en halvskuggig plats i trädgården och kan med tiden bilda mycket stora bestånd. Det finns även en vacker form av gulsippa med halvfyllda blommor, Anemone ranunculoides ’Semiplena’.

Vitsippa, Anemone nemorosa, är en älskad vårblomma med många olika namnsorter och kloner som sprider sig med långsträckta jordstammar. Vitsippan är en skogs- eller lundväxt och trivs därför bäst i mullrik, fuktig men väldränerad jord på en halvskuggig plats i trädgården.

Rotknölar och jordstammar av arterna ovan planteras på ett djup av 5 cm och krukodlade exemplar sätts ut så att rotklumpen kommer på samma djup som i krukan.

 

Tofsliljor, Eucomis (Hyacinthaceae)

 

Tofsliljorna hör hemma i Sydafrika och släktet består av ungefär 15 arter lökväxter som påträffas i steniga bergsskrevor men även på fuktiga ängar. Växterna odlas främst för sina dekorativa och ovanliga blomställningars skull. De stjärnlika blommorna sitter tätt samlade i en upprätt blomställning som avslutas av en liten bladrosett, vilket får blomställningen att likna en ananas. Tofsliljorna blommar på sensommaren och hösten. Från den ganska stora löken skjuter det ut en enkel bladrosett av lansettlika blad som ofta har vågiga kanter. Hos en del arter är blad och blomstjälk försedda med dekorativa mörka fläckar.

På våra breddgrader odlas tofsliljorna främst i kruka som tas in under vintern, men det går också att plantera dem i rabatten under sommaren och lyfta upp lökarna och förvara dem svalt och frostfritt under vintern. I rabatten planteras löken 15 cm djupt i näringsrik, väldränerad jord på en solig, vindskyddad plats. Planteras växten i kruka är det bäst att använda en ganska djup lerkruka och plantera i god urn- eller planteringsjord. Blanda ner lite långtidsverkande gödsel och vattna rikligt under växtsäsongen.

 

Lökpresentation: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

© BlueSage

Om knappraden till vänster saknas - klicka här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colchicum hungaricus

 

 

 Eucomis bicolor

 

 

 Narcissus 'Bridal Crown'

 

 

 Anemone blanda 'White Splendour'

 

 

Narcissus nanus