Anamone blandaMuscari 'Blue Spike' Colchicum cupani Tulipa sp Gladiolus callianthusTulipa 'Cardinal Mindszenty'

Lökväxter

Vi har ett relativt litet utbud av traditionella lökväxter och de vi har är främst sådana som vi själva tycker är vackra och odlingsvärda. Flera är särskilt utvalda för att odlas i lundplanteringar eller s.k. "woodland"-planteringar, men vi har också börjat samla äldre, ovanliga och odlingsvärda sorter av lökväxter för den vanliga rabatten. Vårt sortiment av irisar ökar också och vi hoppas efterhand kunna erbjuda ett riktigt stort utbud av historiska trädgårdirisar, strandiris, Iris sibirica, och japansk iris, Iris ensata. Många äldre trädgårdirisar, särskilt sådana framtagna före år 1900, har nästan fösvunnit helt från våra trädgårdar, men intresset har ökat över hela världen och vi vill gärna vara med och sprida dessa mycket vackra växter till andra intresserade runt om i vårt land. Vi vill också gärna slå ett slag för strandirisen som är en ståtlig, mycket lättodlad växt som inte kräver mycket mer än att jorden den växer i är fuktighetshållande och inte torkar ut under sommaren.

Läs mer om lökväxter:

© BlueSage
Om knappraden till vänster saknas - klicka här