Här kan du söka efter och beställa växter - Innehåller beskrivningar och i många fall bilder:

(Asterisk (*) betyder att vi inte hittat något vedertaget svenskt namn. En bokstavs- och sifferbeteckning efter växtens namn betyder att växten samlats in under en speciell insamlingsexpedition)
© BlueSage
Om knappraden till vänster saknas - klicka här