Gräs i trädgården

Även om gräs förmodligen hör till de mest odlade växterna i trädgården, få trädgårdar saknar väl helt gräsmatta, så är det först under de senaste 20 åren som gräs allmänt börjat användas som prydnadsväxter i någon större utsträckning. Givetvis har det funnits personer som varit pionjärer och redan tidigt insett gräsens värde som prydnadsväxter. Tysken Karl Foerster var en av de första som började använda gräsen tillsammans med perenner i stora naturliga planteringar och hans efterföljare har med tiden blivit många. Numera är s.k. prärieplanteringar och planteringar med gräsliknande växter mycket populära och finns nu inte bara i privata trädgårdar utan blir allt vanligare även i våra offentliga miljöer.
Sätten att använda gräsen på är många och de passar lika bra som solitärer som samplanteringsväxter. De blir vackra i kruka, kan användas som kantväxter eller marktäckare och det är nästan bara fantasin som sätter gränser för hur vi kan använda dem i trädgården. Gräsen är inte bara vackra under växtsäsongen utan kan ge trädgården färg och struktur även under hösten och vintern. Många gräs blir härligt rödbruna eller gulbruna på hösten och blomvippor som får stå kvar över vintern blir otroligt dekorativa täckta med rimfrost.
Även om gräsen är mycket anpassningsbara och finns i många olika biotoper så finns det inga som trivs i djup skugga. Några arter är anpassade till halvskuggiga lundmiljöer och andra påträffas i skogsgläntor, men de allra flesta trivs på ljusa soliga platser. Många gräs trivs i fuktig jord, men de flesta föredrar väldränerade planteringsplatser och det är bara några få gräs t.ex. vass, Phragmites australis, och källgräs, Catabrosa aquatica, som trivs i stående vatten. För trädgårdens riktigt fuktiga och skuggiga lägen är det bättre att välja arter bland halvgräsen, d.v.s. bland starr och tågväxter.
När gräsen väl är planterade kräver de inte mycket skötsel och drabbas mycket sällan av sjukdomar och de hör därför till de minst krävande växterna i trädgården. Har du god jord i din trädgård behövs inte heller någon större bearbetning innan planteringen, men är jorden mycket torr mår de flesta gräs bra av att man blandar ner organiskt material som t.ex. kompost innan gräsen planteras för att öka jordens fukthållande förmåga. I områden med mycket regniga vintrar kanske jorden behöver dräneras med något grovkornigt material som grus för att öka avrinningen på vintern. Det är också bra att lägga stenkross eller singel kring gräsens rothals för att öka vattenavrinningen om det regnar mycket på vintern, mycket vatten tillsammans med kyla och frost ökar nämligen risken för att gräsen ska frysa bort. Prydnadsgräs behöver generellt inte gödslas men många mår bra av att man myllar ner lite kompostjord kring plantorna på våren och större gräs som japanska silvergräs, Miscanthus, kan må bra av lite extra näringstillförsel på våren. Om sommaren är torr mår dessa gräs också bra av att vattnas för att bli frodiga och gröna. Hos de ettåriga gräsen kan blomställningarna klippas av innan frösättningen för att förhindra fröspridning, men hos många av de fleråriga gräsen kan fröställningen få vara kvar över vintern eftersom de ofta blir mycket dekorativa. Det är också bäst att vänta med att snygga upp och klippa ner gräsen till våren eftersom de gamla bladen skyddar växten mot både väta och kyla.

Grässida: 1 - 2 - 3 - 4

© BlueSage

Om knappraden till vänster saknas - klicka här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andropogon gerardii

 

Miscanthus nepalensis

 

Miscanthus sinensis 'Kleine Fontäne'