KOREANSK STRIMLÖNN, Acer tegmentosum

(Familjen lönnväxter, Aceraceae)

Den koreanska strimlönnen är ett litet prydnadsträd från Ryssland, Manchuriet och Korea. Strimlönnarna ("Snake bark maples"), som finns både i Nordamerika och Asien, har alla mer eller mindre tydliga strimmor längs med stammen Hos den koreanska strimlönnen är barken grön och strimmorna silvergrå och tydliga även när trädet blir äldre. Allra vackrast är nog lönnen på vintern då den strimmiga barken och de rödaktiga vinterknopparna verkligen kommer till sin rätt. Trädet är även värt att odla för den vackra höstfärgens skull eftersom bladverket på hösten blir alldeles klargult

Den koreanska strimlönnen blir 4 - 7 m hög, växer medelsnabbt och har en oval eller rundad krona. Bladen, som blir 10 - 15 cm långa, har 3 - 5 lober, är ganska breda med hjärtformad bas och har fint sågade kanter. Trädet blommar tidigt på våren och de gulgröna blommorna sitter samlade i hängande knippen. Frukterna, som kallas samara, är 3 cm långa och de för lönnarna typiska vingarna är brett vinklade, nästan horisontella.

Lönnar trivs bäst i fuktig men väldränerad jord och den koreanska strimlönnen föredrar lägen i vandrande skugga framför fullt solljus.

 

Acer tegmentosum

 

© BlueSage
Om knappraden till vänster saknas - klicka här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acer tegmentosum