Tatton Park - Lönnar - Idegran

Kinesisk sekvoia, Metasequoia glyptostroboides

(Familjen sumpcypresser, Taxodiaceae)

Den kinesiska sekvoian är ett mycket vackert träd som tillhör ett växtsläkte som man ända fram till slutet av 1940-talet trodde var helt utdött. Det var den japanske paleobotanisten Shigeri Miki som beskrev släktet från fossila grenar och frukter som hittats i lerlager i centrala Hoshun provinsen i Kina. Liknande fossil hade tidigare förts till släktet Sequoia, dit även de amerikanska jätteträden hör, men Miki tyckte att fossilen skilde sig så mycket från dessa träd att han förde dem därför till ett eget släkte som han kallade Metasequoia. Samma år som Miki beskrev det nya släktet hittade botanisten T. Kan ett underligt, lövfällande träd i Sichuan som lokalbefolkningen kallade för vattengran. Eftersom trädet hittades på vintern kunde han inte samla i något material utan det var inte förrän 1944 som man kunde återvända och studera det närmare. Man trodde först att trädet var en kinesisk vattengran, Glyptostrobus sp., men efter närmare undersökningar visade det sig att trädet var en levande representant av släktet Metasequoia. 1946 återvände man till området för att försöka hitta fler träd och för att kartlägga trädpopulationens storlek. 1948 skickades frön från expeditionen till Arnold Arboretum vid Harvard i USA och många av fröna grodde redan inom en månad efter sådden. Trädarten spreds sedan från Harvard till andra arboretum och botaniska trädgårdar i USA och övriga världen och är numera ett mycket omtyckt träd i parker och trädgårdar runt om i världen.

Den kinesiska sekvoian kan bli 35 - 50 m högt i sitt naturliga utbredningsområde men i Europa blir det förmodligen inte mer än 15 - 20 m. Det första exemplaret som planterades i Sverige på 1950 talet är nu ungefär 20 m högt. Trädet växer mycket snabbt de första åren men efter ca 10 år minskar tillväxthastigheten och därefter växer det mycket långsamt. Växtsättet är pyramidformat och trädet har hängande smågrenar. Barken är ljust orangebrun hos unga exemplar men med åldern mörknar den en del och spricker också upp i flaggor eller trådlika bitar. De mjuka barren är blågröna på ovansidan och gråaktiga på undersidan under sommarsäsongen men övergår till vackert rödbrunt på hösten för att sedan falla av under senhösten. Trädet grönskar igen i maj och de nya barren har en mycket vacker ljusgrön färg. Kottarna, som sitter på långa skaft, är bara 1,5 - 2,5 cm stora och runda till ovala i formen och varje kotte innehåller inte mer än fem till åtta dubbelvingade frön.

Den kinesiska sekvoian påminner en hel del om sump­cypressen, Taxodium disticum, men sekvoian har parvis motsatta barr medan sumpcypressens är alternerande. Det går bra att odla kinesisk sekvoia i zon I och II och den anses klara så låga temperaturer som -30 C under kortare perioder även om det sällan förekommer frost i trädets naturliga utbrednings­område. Trädet trivs bäst i jord som är fuktighets­hållande och föredrar en öppen och ljus planteringsplats. Det går bra att odla kinesisk sekvoia i kruka och det är en bra art att använda till bonsai.

© BlueSage
Om knappraden till vänster saknas - klicka här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metasequoia glyptostroboides

Metasequoia glyptostroboides

Metasequoia glyptostroboides